Poprvé na Úřadu práce

Jak postupovat po ukončení pracovního poměru

Dnes si popíšeme, co dělat, když se po letech v zaměstnání ocitneme na Úřadu práce (dále jen ÚP). V úředním jazyce hovoříme o registraci.

Proč se registrovat na ÚP

Mezi hlavní důvody patří:

 • můžete mít nárok (po omezenou dobu!) na podporu v nezaměstnanosti (pozn. dokonce ani když jej mít nebudete, tak nezoufejte, máte ještě šanci na dávky v hmotné nouzi).
 • stát za Vás uhradí povinné zdravotní pojištění (jinak byste si jej museli platit sami!)
 • během podpory splňujete podmínky tzv. náhradní doby pojištění, tj. podobně jako studentům do 26let se tato doba započítává do potřebné doby pojištění nezbytné pro nárok na starobní důchod, může ale (negativně) ovlivnit samotnou výši penze
 • úřad Vám pomůže s hledáním zaměstnání

Jak se registrovat

Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení pracovního poměru (PP) se musíte registrovat na příslušném Úřadu práce (tj. typicky nejblíže Vašeho trvalého bydliště).

Důležité omezení: Na podporu v nezaměstnanosti nemáte nárok, pokud jste v pracovní neschopnosti! Dále musíte na formuláři uvést, zda-li jste byli práce neschopní 1-3 dny před registrací na ÚP

Musíte přinést tyto doklady:

 • průkaz totožnosti (obvykle Občanský průkaz)
 • Zápočtový list - vydává zaměstnavatel
 • Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti - vydává zaměstnavatel
 • výpověď (zejména v případě, když šlo o výpověď ze strany zaměstnance)

Pozn. navzdory tomu, co se často píše na Internetu, jsem vůbec nepotřeboval výstupní list. Faktem ale je, že přímo na zápočtovém listě jsem měl uvedeno, že mám vyrovnány závazky vůči zaměstnavateli. Proto nechci toto zevšeobecňovat.

Měli byste přinést také tyto doklady (nejsou povinné, ale mohou vám usnadnít hledání vhodného zaměstnání):

 • doklady o vašem vzdělání (např. vysokoškolský diplom)
 • potvrzení o trvalém snížení vaší pracovní schopnosti, např. status OZZ (vydává příslušná Správa Sociálního Zabezpeční1)
 • máte-li jiná zdravotní omezení (např. alergie), pak budete vyzváni, abyste je dodatečně doložili zprávou od Vašeho praktického lékaře.

Co dostanete od úřadu práce

 • Poučení o Vašich právech a povinnostech
 • Průkazka uchazeče o zaměstnání
 • obdržíte podporu v nezaměstnanosti (na účet nebo složenkou - dle toho, co jste vyplnili v dotazníku)

Vaše povinnosti

 • Úřad práce vám stanoví závazný termín Vaší příští návštěvy (asi 3 týdny). Pokud se nedostavíte, tak musíte do 8 dnů přijít a doložit vážný důvod - např. potrvzení o nemoci od lékaře, jinak jste automaticky vyřazeni z evidence a to na půl roku!
 • do stanoveného termínu musíte prokázat, že jste aktivně hledali práci, např. kontaktováním alespoň 2 zaměstnavatelů
 • musíte sami nahlásit Vaší zdravotní pojišťovně, že jste registrování na Úřadu práce (pokud jste zaměstnáni, tak to za Vás může udělat zaměstnavatel, ale v tomto případě je to vždy na Vás). Nezapomeňte si vzít s sebou Průkazku uchazeče o zaměstnání Tím dokážete, že jste registrování na ÚP).

POZOR na brigády!

Buďte velmi opatrní, pokud chcete přijmout brigádu - ještě PŘED podpisem smlouvy to konzultujte s Vaším ÚP! A to z těchto důvodů:

 • od okamžiku PODPISU brigády (tedy ještě dříve než nastoupíte na brigádu!) je Vám pozastaveno vyplácení podpory v nezaměstnanosti (dostatene dodatečně vyplaceno až po skončení brigády).
 • po dobu Vaši brigády nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti

Co pak

Po úspěšné registraci na ÚP, nezapomeňte nahlásit změnu na Vaší zdravotní pojišťovně.

Závěr

Nebojte se - život je změna!