Ohlášení na Zdravotní pojišťovně

Nahlášení změn v placení pojistného

Poté, co jste ukončili pracovní poměr a zaregistrovali jste se na úřadu práce, máte ještě jednu urgentní povinnost - oznámit tuto změnu plátce pojištění vaší ZP

Budu doslova citovat text z https://www.vzp.cz/platci/informace/stat:

Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné.

Co musíte udělat

Zajít osobně na pobočku Vaší zdravotní pojišťovny a nahlásit, že nyní za Vás hradí pojistné stát.

Musíte přinést tyto dokumenty:

  • průkaz totožnosti (většinou “občanka”)
  • Průkazka uchazeče o zaměstnání (tu Vám vydal Úřad práce)

Pozn. nepotřeboval jsem průkaz pojištěnce, ale rozhodně neuškodí jej nosit stále s sebou (jinak byste mohli mít problémy s přijetím u lékaře, např. v případě náhlé nevolnosti apod.)

Pracovník pojišťovny Vám pak vytiskne k podepsání dokument Přihláška a evidenční list pojištěnce a tím je vše vyřízeno.