Nástup do zaměstnání

Co dělat při ukončení nezaměstnanosti a nástupu do zaměstnání

Konečně jste si našli Vaší novou vysněnou práci a nastupujete do zaměstnání. Čeká Vás hned několik administrativních úkonů…

 1. Uzavření pracovní smlouvy se zaměstnavatelem
 2. Nahlášení nástupu do zaměstnání na Úřadu práce
 3. Nahlášení změny plátce pojištění na Vaši zdravotní pojišťovně
 4. Vstupní zdravotní prohlídka

Vše (?) byste měli stihnout do 8 kalendářních dnů od nástupu do zaměstnání!

Uzavření pracovní smlouvy

Zaměstnavatel Vám obvykle dá návrh smlouvy k prostudování a na Vás je, jestli podepíšete (anebo budete vyjednávat, a pak podepíšete).

K vyplnění pracovní smlouvy bude zaměstnavatel požadovat:

 • průkaz totožnosti (nejčastěji občanský průkaz)
 • číslo bankovního konta, na které Vám bude zaměstnavatel posílat mzdu (formálně máte právo i na platbu v hotovosti, ale v praxi…)
 • pokud používáte titul, tak kopii vysokoškolského diplomu
 • máte-li jakékoliv pracovní omezení (osoba zdravotně znevýhodněná, změněná pracovní schopnost, invalidní důchod), tak přineste příslušné potvrzení Vašemu zaměstnavateli. Pozn. V některých případech může zaměstnavatel požadovat dodatečné razítko patřičného úřadu (typicky Správa Sociálního Zabezpečení), že daný dokument opravdu nabyl právní moci.

Nahlášení nástupu do zaměstnání na Úřadu práce

Na Úřad práce přineste minimálně:

 • průkaz totožnosti
 • pracovní smlouvu (musí být platná, tj. podepsaná zaměstnancem i zaměstnavatelem)

Úřad práce Vám “na oplátku” vydá:

 • náhradní zápočtový list (oficiálně to je “Potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a o poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci” (ale nevím, jestli si to někdo zapamatuje).

Tento náhradní zápočtový list budete potřebovat hned dvakrát:

 • pro zdravotní pojišťovnu (těm stačí k nahlédnutí)
 • pro zaměstnavatele (tomu jej předáte)

Nahlášení změny plátce zdravotní pojišťovně

Opět je to povinnost zaměstnance. Na Vaší zdravotní pojišťovnu si přineste:

 • průkaz totožnosti
 • náhradní zápočtový list (tím potvrzujete, že za Vás Úřad práce odváděl pojistné)
 • název a IČO Vašeho nového zaměstnavatele (je to dobrovolné, ale rozumné současně nahlásit nového plátce zdravotního pojištění)

Vstupní zdravotní prohlídka

Pozn. Dle některých zrdojů by se měla uskutečnit do 8 kalendářních dnů od nástupu do zaměstnání (to je ale dost šílený termín - nepodařilo se mi to ověřit). Je třeba počítat s jednou s možností:

 • prohlídka proběhne buď ve zdravotnickém zařízení zaměstnavatele
 • anebo u Vašeho praktického lékaře (obvyklé, pokud zaměstnavatel nemá žádné smluvní zdravotní zařízení)

Závěr

Pak už zbývá jen pár maličkostí

 • vyplnit prohlášení k dani (nanejvýš rozumné - máte pak nárok na slevu na daňového poplatníka)
 • absolvovat školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) (o tom musí být vždy písemný záznam)

A nakonec už jen zbývá popřát - mnoho štěstí!